Kallelse till digitalt årsmöte för 2019 & 2020 10 april 2021 kl. 11:00!

Publicerat av Webmaster den

Kära medlemmar!

Lv 4 Kamratförening kallar till digitalt årsmöte för 2019 och 2020 Lördagen den 10 april kl. 11.00

Dagordning enl. stadgar

Anmälan om deltagande sker med epost till registret@lv4.org där länk för uppkoppling meddelas.

VÄLKOMNA!
Styrelsen

Kategorier: Årsmöte