Senaste nytt!

Här kan du läsa nyheter från föreningen!

”INSTÄLLD AKTIVITET”

”Vid HARMONIKÖRENS styrelsemöte den 6 maj beslutades att ställa i årets konsert vid Ale stenar den 20 juni 2021. Covid pandemin länge har hindrat och hindrar fortfarande vår verksamhet med samövning i så stor omfattning Läs mer…

Aktuellt

Ingen planerad verksamhet genomförs i höst. Kamratföreningen informerar om förändringar på hemsidan och i nästa nummertavla tidningen Luftvärnets Kamrater.