Kamratföreningens medlemsregister

Kamratföreningens medlemsregister.

Medlemsmatrikeln  (Bara namn/adress).
Telefonlista  (Bara namn/telefon/Ort).
Epostadresser.
Aktuella jubilarer.

Minnesrunor/dödsannonser som lämnats till registret.

Meddela ändring av en registeruppgift!

Medlemsstatistik!