Bli medlem

Bli medlem i kamratföreningen!

Livstids medlemskap får man genom att sätta in 500 kr på bankgiro 179-6275.
Glöm inte ange namn och komplettera inbetalningen med att skicka ett mejl till registret@lv4.org och ange namn, e-postadress, postadress samt telefonnummer

VÄLKOMMEN!