Militär historia i Ystad

svk6Militär närvaro i Ystad

1676 Uppsattes Ramsvärds regemente till häst i gränstrakterna Skåne-Småland-Blekinge.

1715 13 december kom Karl X ll till Ystad.
1772 Ryttartrupp. Föregångare till K 7 i Ystad.
1773 En skvadron kom till Ystad och blev så småningom två skvadroner.
1813 Del av K 7 i ny kasern i centrala Ystad.
1822 Fick regementet namnet Kungl. Skånska Dragonregementet men var fortfarande utspritt i Falkenberg, Halmstad, Laholm, Ängelholm, Helsingborg, Ystad och Simrishamn.
1834 Bestod regementet av 10 skvad. med vardera 100 ryttare.
1839 Ridhus på nuvarande Tingshustomtern i Ystad.
1882 K 7 återgick till Malmö. K 6 övertog kasernerna.

svk7

1894 Konseljbeslut. Reg skolor och exp till Ystad.
1895 Ystad föreslog nuvarande område, bidrog med 300 000 kr.
1897 Etapp I. 1 bataljon färdig. K 6 flyttar in 1/11.
1904 Etapp II. 2 bataljon, stall med förläggning på vindarna.
1909 Etapp III. sista kasernerna färdiga.
1910 Ny matinrättning. Ett stall förlängdes.
1925 Försvarsbeslut. K 6 läggs ned.
1927 K 6 ingår i Kungliga Skånska Kavalleriregementet K 2 i Helsingborg.
1928 I 25 i Lund byter namn till I 7 och flyttar till Ystad.
1939 Motorinfanteriregemente i Revinge.
1941 I 7 halva styrkan i Ystad halva i Revinge.
1948 Pansarinfanteriregemente. P 2 utbildar stridsvagnspersonal och I 7 infanteri.
1963 Södra Skånska Infanteriregementet (I 7) blir Södra Skånska Pansarregementet (P 7).
1976 Malmö Försvarsområde flyttar till Ystad och blir P 7/Fo 11.
1982 Lv 4 flyttar in. P 7 till Revinge men Fo-stab kvar i Ystad.
1994 Lv 4 blir kår igen. (Blev regemente 1962).
1997 P 7/Fo 11 och Lv 4 läggs ner och kasernerna lämnas till försäljning.