Militärmuseet i Ystad

I intendenturförrådet är Ystads Militärmuseum inrymt. Museet speglar hela den militära historien, från K 6 fram till P 7 och Lv 4.

Ystads Militärmuseum

– på gamla regementsområdet –

Öppettider 

Se muséets hemsida nedan

Telefon: 0411-190 14

Militärmuséets egen hemsida

 

 

 

 

 

 

 

Bland samlingarna återfinns den riksbekanta tavlan av Oscar Mathiesen – Skånska dragoner rida till bad. Tavlan är 10 x 5 meter!