Träff på Falsterbo skjutplats lördagen den 10 september 2016

 En aktivitet under Kamratföreningens jubileumsår