Lv 4 – Kort historik

lvkantreeLuftvärnets historia i Skåne kan sägas börja med de skjutförsök som ägde rum vid Åhus 1924 och 1925. Malmö luftförsvarsförening bildades den 4 december 1935 med uppgift att samla in pengar till luftförsvaret. Som en följd av 1936 års försvarsbeslut organiserades Lv A 3 i Kristianstad i januari 1939. Den stod under befäl av kapten Ernst Jakobsson. I april förlades Lv A 3 av beredskapsskäl i Malmö.

Den 1 oktober 1941 organiserades Malmö luftvärnsdivision (A 10 M). Idrottsföreningen bildades den 2 december. Genom riksdagsbeslut fick Lv 4 namnet Skånska luftvärnskåren den 1 oktober 1942. Som tecken på sin värdighet som självständigt förband mottog kåren sitt standar av militärbefälhavaren, generalmajor Ernst af Klercker, den 6 juni 1943. Vid detta tillfälle spelades för första gången kårens marsch.

Efter ett snabbt arbete fastställdes den nya kårinstruktionen att gälla från den 31 maj 1944. Invigningen ägde rum den 4 juni 1944, då byggverksamheten i huvudsak ansågs vara avslutad. Den 15 april 1946 bildades Lv 4 kamratförening som redan från starten fick stor anslutning.

Som en följd av indragningar av Lv 1 och Lv 2 samt inköp av Hawk ökades utbildningskontingenten avsevärt. Som ett tecken på den nya tid som bröt in blev kåren den 1 juli 1962 Skånska luftvärnsregementet.

Riksdagen beslutade år 1978 enligt regeringens förslag, att Lv 4 skall flytta till Ystad. Flytten ägde rum i juni 1982. 1994 fick regementet åter igen namnet Skånska luftvärnskåren.

Genom riksdagsbeslut, fredagen den 13 december 1996, minskas luftvärnets fredsorganisation. Skånska luftvärnskåren (Lv 4) lades ner den 31 december 1997.

Chefer

1939 Ernst Jakobsson 1951 Erik Rudberg 

1954 Sven Hådell 

1956 Carl Reuterswärd 

1961 Olle Rydner 

1969 Göran Persson