Minnesboken om Lv4

 

4-92

Foto: Fredrik Jacobson

Så minns vi Lv 4 (ISBN 91-630-8857-6)

Boken är utgiven av Lv 4 Kamratförening och kan beställas genom att sätta in 100:- på föreningens PlusGiro 24 56 99-4.
Ange ”Minnesbok” samt namn och adress på talongen.