”INSTÄLLD AKTIVITET”

”Vid HARMONIKÖRENS styrelsemöte den 6 maj beslutades att ställa i årets konsert vid Ale stenar den 20 juni 2021.

Covid pandemin länge har hindrat och hindrar fortfarande vår verksamhet med samövning i så stor omfattning att vi inte kan/får lov att genomföra de nödvändiga repetitionerna.

Årets sommarsolstånd med vår planerade konsert kan inte framföras med den kvalitet som motsvarar vårt och Kamratföreningens varumärken.

Beskedet från FHM m fl att smittspridningen är fortsatt hög och sannolikheten för att de reella lättnader som vi behöver kommer att realiseras den 17 maj är låg och om de kommer är de ur vår synpunkt även flera veckor för sent. Restriktionerna medger endast 8 deltagare med minst 2 meters avstånd och under högst 45 minuter. Restriktionerna uttrycker även antalsbegränsningar, avstånd och markering av sittplatser för publiken.

Beslutet blev att vi genomför Ale-konserten vid sommarsolståndet 2022.

Vi flyttar hela firandet av 125-årsjubileet till året 2022.

Tråkigt men nödvändigt”

Aktuellt

Ingen planerad verksamhet genomförs i höst.

Kamratföreningen informerar om förändringar på hemsidan och i nästa nummertavla tidningen Luftvärnets Kamrater.

Lv4 Kamratförening

lantz_3

Thomas Lantz Ordförande Lv 4 Kamratförening

Välkommen till vår hemsida!

Med denna sida vill vi informera om vår förening, kalla medlemmarna till våra olika aktiviteter och sedan rapportera från dessa. Sidorna berättar också om vårt gamla regemente, om Ystads militärhistoria och om militärmuseet i samma stad.

Välkommen att bläddra! Om du har förslag till förbättringar så tar vi tacksamt emot dem. Medlemsutskick med e-post beställer du genom att klicka på kuvertet här nedan.

Med kamrathälsningar
Thomas Lantz